Share
en de fr rs

"Marx Reloaded"

film Jasona Barkera

Reditelj i scenarista: Jason Barker 
Asistent rezije: Aleksandra Velc

U produkciji Medea Film Irene Höfer u kooprodukciji sa Films Noirs za ZDF

Datum evropske i svetske TV premijere: 11. april 2011. godine, u 23:20h na televiziji arte


Marx Reloaded je dokumentarni film koji se bavi značajem ideja nemačkog socijaliste i filozofa Karla Marksa za razumevanje globalne ekonomsko-finansijske krize. Na prelazu iz 2008. u 2009. godinu, kriza je podstakla najdublju globalnu recesiju u poslednjih 70 godina, zbog čega je Vlada SAD-a bila primorana da potroši više od 1 triliona dolara kako bi predupredila kolaps vlastitog bankarskog sistema. Krajnje implikacije krize u Evropi i širom sveta još uvek su nesagledive. Da li bi, međutim, trebalo da prihvatimo krizu kao nesretnu nuspojavu delovanja slobodnog tržišta ili možda postoji drugačije objašnjenje razloga njenog nastanka i mogućih posledica po naše društvo, ekonomiju i celokupan način života?


Nova generacija filozofa, umetnika i političkih aktivista danas se vraća Marksovim idejama u nastojanju da objasne krizu i razmotre mogućnost postojanja sveta bez kapitalizma, odnosno izvan njega. Da li je dubina tekuće recesije znak da su kapitalističkom sistemu odbrojani dani? Iako sledeće pitanje može zvučati ironično nakon 20 godina od pada Berlinskog zida, no ne pruža li možda komunizam rešenje za sve veće ekonomske i ekološke probleme sa kojima se suočava planeta?


Snimljen prema scenariju i u režiji Jasona Barkera, iskusnog pisca, predavača, prevodioca i doktora filozofije, Marx Reloaded donosi intervjue sa vodećim svetskim poznavaocima marksizma poput Norberta Bolza, Miche Brumlika, Johna Graya, Michaela Hardta, Antonio Negrija, Nine Power, Jacquesa Rancièrea, Petera Sloterdijka, Alberta Toscana i Slavoja Žižeka, među kojima se nalaze i predvodnici obnove marksističkih i komunističkih ideja. Film takođe sadrži i intervjue sa vodećim skepticima prema povratku marksizmu, kao i pitke animirane sekvence koje prikazuju Marksove avanture kroz matriks sopstvenih ideja.

Synopsis
Trailer
News
Contact